El mas Ventolà  és un mas rural que data del segle XVIII. Aquest mas consta de tres edificis, l'estructura principal i zona d'habitatge, la qual té tres plantes: planta baixa, planta primera i planta superior, una cabanya de pedra i fusta i, un magatzem agrícola.

L'edifici principal té una forma rectangular i una estructura de parets de pedra, amb coberta a dues aigües de teula àrab que vessen a les façanes llargues. Aquestes façanes estan fetes amb pedra calcària rejuntada amb morter de calç. La façana de migdia té una galeria de nivell de primera planta amb obertura de volta. Mentre que en la façana de llevant hi ha finestres amb brancals de pedra treballada en la zona. També cal destacar que en el dintell de la porta de tramuntana hi ha detalls treballats.

Aquests factors fan que el mas tingui un estil rural molt més semblant al dels masos de la Vall de Bianya que als masos de les valls d'Olot.